Преди първата консултация или какво да очаквам от процеса на консултиране?

Преди първата

Пътуване на хиляда мили започва с една стъпка.“ 
Китайска поговорка

Процесът на консултиране от специалист има своите няколко етапа, които ще Ви помогнат да достигнете до нови знания и умения във функционирането си на родител, баба или учител.

Подготвяйки се, чрез тези няколко реда, ще успеете да формирате предварителна нагласа, ясни въпроси и съответно удовлетворение в края на процеса!

Какво трябва да знаем?

 • Консултирането е различно от терапията, но може да има терапевтичен ефект.
 • Обикновено са необходими от една до няколко сесии с опитен консултант.
 • Консултантът може да препоръча терапия за Вас и детето, след края консултацията.
 • Консултацията ще Ви помогне да се ориентирате къде сте по отношение на затруднението/проблема, какъв е Вашият опит и какво предстои.
 • Времетраенето е в зависимост от целта и обстоятелствата на консултацията:
 • Консултация в кабинет с дете 50-60 минути.
 • Онлайн консултация 45-60 минути.
 • Основна консултация за съня, режима или развитието на детето 90-120 минути.
 • Закъснението на клиента за сесия се отразява на нейната продължителност.
 • По време  на консултацията ще Ви бъдат задавани насочващи въпроси за здравословно състояние, бременност, кърмене и развитие до момента на детето.
 • Клиентът има право да отговаря или не, но от качеството на доверителната връзка зависи и достоверността и удовлетворението в края на процеса.
 • В случай на необходимост, ще се препоръча втора консултация в рамките на 1 месец.
 • Консултантът, в зависимост от своето ниво на теоретична подготовка, опит и заетост, може да Ви насочи към други специалисти за терапия и допълнителни консултации.
 • Консултацията със специалист е първата възможна стъпка, когато нещо не върви или се стремите към промяна!