Тест за родители „Готови за ясла/градина“

viber_изображение_2022-10-21_15-17-56-559

Успешната адаптация на вашето дете е функция от нервно-психическото му развитие и овладените умения към момента на преход в детско заведение.

В следващите няколко реда ще Ви помогна да се ориентирате в основните нива на социално, емоционално и адаптивно функциониране, от които зависи процеса на адаптация на малкото дете в детско заведение.

Човешкото развитие следва етапи, като всеки следващ зависи от предходния. Често давам пример с тухлите, които изграждат къщата. Ако липсва един етаж или тухла в сложния процес на нервно-психическо съзряване, то и адаптацията на малкото човече ще бъде дълъг и труден процес за всички- дете, родители, персонал в ясли и градини.Тест за родители „Готови за ясла/градина“

Тайната тук е подготовката на детето в основни области на развитие.

В общия случай, когато едно дете се ражда без усложнения и следва типично развитие, на прага на детското заведение ще има следните психомоторни умения:

  • Придвижва се само.
  • Ползва целенасочени думи за комуникация.
  • Заиграва се с предмети и играчки.
  • Търси общуване с поглед, жест и думи.
  • Наблюдава връстниците си.
  • Приема да играе близо до другите деца.
  • Бързо свиква с нови места и хора.
  • Рапознава себе си и името си.

Процесът на адаптация е нещо по-сложно и зависи от нивото на развити умения и психична зрялост на малкото дете. Тук основна роля и подкрепа оказват неговите родители/ обгрижващи. Ето и няколко насочващи въпроса, които ще Ви подтикнат да намерите отговори или решения:

1. Психоемоционално състояние:

Възможно ли е друг възрастен да замени мама при хранене, сън и успокоение?
Следва ли дневен режим?
Детето може ли да остане спокойно с други възрастни в една стая?
Заиграва ли се самостоятелно за няколко минути?
Може ли да се успокоява самичко?
Зависимо ли е от външни успокоители- телефон, биберон, вода, мляко, предмети?

2. Социални умения:

Детето интересува ли се от връстници?
Имитира ли действията в обща игра?
Разбира ли играта на „вземи- дай“ топката, играчката, куклата?
Може ли да комуникира за своите базови потребности- вода, храна, физиологични нужди?
Приема ли забрана и правила?
Може ли да се убеди с думи?

3. Самостоятелност:

Нуждае ли се от подкрепа при ходене, изкачване и слизане по стълби?
Избягва ли препятствия и опасности?
Съдейства ли в ежедневни дейности- хранене, обличане, тоалет?
Интересува ли се от хранителните продукти на масата?
Опитва ли да се храни само?
Приема ли да бъде заведено на гърне и тоалетна?
Умее ли да съблича дрехи, събува обувки?

*Таблица, която ще Ви ориентира в процеса на адаптация на малкото дете и дали е необходима подкрепа от специалист.

Степен на адаптацияЛекаСреднаТежка
Времетраене  1-2 седмици4-6 седмициНад 6 седмици
Прояви на приеманеХрани се; Заспива бързо; Играе с другите деца; Включва се в повечето дейности ; Храни се избирателно; Трудно заспива; Обикаля стаята; Заиграва се с предпочитани или негови предмети;  Отказва да яде или приема само хляб/вода; Не заспива; Не се заиграва с деца и предмети;
Емоционални реакцииХоди с желание и се разделя лесно; Весело и споделящо; Има приятелчета;Бързо се успокоява след раздяла; Раздразнително и капризно; Заиграва се предимно само;    Плаче и се съпротивлява; Чести емоционални кризи; Трудно се привлича вниманието;